Home        Nationale Kunstdagen 2017         Toegangskaarten met korting        Aanmelden kunstenaars     Partners & Sponsors

Comité van Aanbeveling

De Kunstdagen worden georganiseerd door Stichting Kunstweek.
Stichting Kunstweek staat voor de meest omvangrijke promotie van beeldende kunst in Nederland en heeft als primaire doelstellingen:
  • het vergroten van de belangstelling voor beeldende kunst in het algemeen en van de bekendheid van Nederlandse beeldend kunstenaars en hun werk in het bijzonder; 
  • het bevorderen van kunst kijken, kopen, huren en verzamelen, mede door stimulering van galerie-, kunstmuseum- en kunstbeursbezoek; 
  • het verschaffen van inzicht in de mate waarin Nederlandse beeldend kunstenaars, door de tijd heen, worden gewaardeerd; 
  • het ondersteunen van instanties die activiteiten ontplooien in de beeldende kunstsector en 
  • het initiëren van publicaties en discussies over beeldende kunst. 
Met een actief en veelzijdig beleid wordt invulling gegeven aan realisatie van de doelstellingen. 

De doelstellingen van de Kunstweek worden onderschreven en gesteund door een groot aantal instanties en personen waaronder circa tachtig bekende Nederlanders als ambassadeurs, een groot aantal galeriehouders, museumdirecteuren en directeuren van kunstuitlenen en de leden van het Comité van Aanbeveling, waarvan vertegenwoordigers uit de kunstwereld, de politiek, de onderwijssector en de media, deel uitmaken, te weten: 

Hedy d'Ancona, voorzitter van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, voormalig minister en staassecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
Elco Brinkman, voormalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, voormalig voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Cathelijne Broers, directeur van De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam
Joop Daalmeijer, voorzitter Raad voor Cultuur
Peter van Duinen, directeur Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs, Amsterdam 
Simone van den Ende, hoofd Kunst en Cultuur en Drama Avro
Charles Esche, directeur Van Abbemuseum, Eindhoven 
Jan Franssen, lid van de Raad van State en voormalig Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland
Arjo Klamer, hoogleraar economie van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam 
Richard E. Ouwerkerk, voormalig directeur Willem de Kooning Academie Rotterdam 
Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rick van der Ploeg, voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Wim Pijbes, hoofddirecteur van het Rijksmuseum, Amsterdam 
Axel Rüger, directeur Van Gogh Museum, Amsterdam 
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank en voormalig voorzitter Sociaal-Economisch Raad 
Bart Soepnel, hoofdredacteur Kunst & Cultuur NTR (NPS + Teleac + RVU) 
Els Swaab, voormalig voorzitter Raad voor Cultuur 
Harry Tupan, conservator hedendaagse kunst, verbonden aan de kunstbeurs Realisme Amsterdam en hoofd commerciële zaken van het Drents Museum, Assen 
Jack Verduyn Lunel, voormalig directeur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
 
© Copyright Kunstdagen 2005 - 2019. Alle rechten voorbehouden.