Nationale Kunstdagen
Nationale Kunstdagen
Nationale Kunstdagen
Nationale Kunstdagen
Nationale Kunstdagen

Vraag en antwoord


Kunstenaars

(zie verderop de door bezoekers gestelde vragen.)

Hoe kan ik me aanmelden voor de Nationale Kunstdagen?
Deelname aan de Nationale Kunstdagen is mogelijk voor:
1) kunstenaars die tijdens deelname in de periode 2010 - 2016 aan een aangesloten kunstevenement tot een van de meest gewaardeerde kunstenaars behoorden.
2) kunstenaars die deelnamen aan een Regionale Voorronde en een positieve beoordeling kregen van de jury.
In beide gevallen ontvangt u een persoonlijke uitnodiging van de organisatie, waarna u zich kunt aanmelden via het aanmeldformulier.

Kan ik korting krijgen op de deelnamekosten?
Ja. Hoewel de deelnamekosten door de bijdrage van Stichting Kunstweek al laag zijn, krijgen leden van de NABK (Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars) € 50,- korting op hun deelname.

Kan ik een stand delen met een collega-kunstenaar?
Ja. Dat kan onder enkele voorwaarden, waaronder hier de belangrijkste:
- de tweede kunstenaar heeft ook het recht op deelname aan de Nationale Kunstdagen,
- de stand heeft een minimum grootte van 2 x 4 meter of 1 x 5 meter,
- beide kunstenaars betalen inschrijfkosten, beide namen worden dan ook vermeld op de website, plattegrond en catalogus,
- er wordt één deelnamefactuur gestuurd naar de eerst aangemelde kunstenaar. Het is aan u om deze onderling te verdelen.  
Als u een stand wilt delen, dient u dat op uw deelnameformulier aan te geven bij ‘opmerkingen’. De beursmanager zal u dan verder informeren over de procedure.

Ik heb een fout gemaakt in mijn aanmelding, hoe kan ik dat herstellen?
Wijzigingen met betrekking tot uw aanmelding, kunt u mailen naar info@kunstdagen.nl.

Kan ik later nog extra’s bestellen zoals spots of een tafel?
Ja, dat kan tot uiterlijk 1 oktober via info@kunstdagen.nl. Bestellingen die later binnenkomen kunnen niet met zekerheid meer worden verwerkt, de beursmanager zal u daarvan op de hoogte brengen.

Hoe betaal ik mijn deelnamekosten?
In uw bevestiging van deelname wordt u verzocht uw rekeninggegevens door te geven, zodat we de inschrijfkosten van € 59,- (€ 71,39 incl. BTW) binnen 14 dagen kunnen incasseren. Pas medio juni 2017 ontvangt u een factuur voor uw deelname. Die kunt u (als u dat vooraf heeft aangegeven) in termijnen betalen.

Wanneer ontvang ik de gratis toegangskaarten die bij mijn deelname zijn inbegrepen?

U ontvangt de toegangskaarten uiterlijk 23 oktober digitaal.

Zijn mijn werken verzekerd tijdens de Nationale Kunstdagen?

Dat kan. Als u uw werk wilt verzekeren, kunt u dit aangeven via uw aanmeldformulier of per e-mail. Uw kunstwerken zijn in dat geval verzekerd vanaf het moment van opstelling in de expositiezaal tot en met het einde van de openstelling van de beurs voor het publiek.

Mag ik mijn werk verkopen tijdens de Nationale Kunstdagen?

Ja, dat mag. U mag passerende bezoekers aanspreken met het doel hen te informeren en hun belangstellig voor koop te stimuleren. (Respecteert u echter de vrijheid van de bezoekers: zij moeten alle gelegenheid hebben om in rust de geëxposeerde werken te bezichtigen.) Ook mag u visitekaartjes, kunstkaarten en folders weggeven. En verder kunt u afspraken maken voor vervolgcontacten per e-mail, bij de belangstellenden thuis, bij u op uw atelier (of werkplaats) of op andere wijze. Ervaring leert dat als u veel afspraken maakt, het aantal verkopen na de beurs (aanzienlijk) groter is dan tijdens de beurs.

Wat als ik een werk heb verkocht?
Als uw werk is verkocht en de koper wil het werk direct meenemen, moet u de koper begeleiden tot aan de uitgang. Dit om te voorkomen dat werken ontvreemd worden. Ook vult u een verkoopformulier in dat u bij de opbouw van uw stand krijgt van de organisatie.
U bepaalt zelf hoe de verkoop wordt afgehandeld. U kunt een factuur sturen naar de koper, de koper kan (een deel) contant betalen of eventueel pinnen bij de organisatie.

Mag ik mijn werk van prijzen voorzien?
Ja, dat mag u op de door de organisatie aangeboden stickers.

Ben ik de organisatie commissie verschuldigd als ik een werk verkoop?
Nee, u bepaalt zelf de verkoopprijs en u bent bij verkoop geen commissie verschuldigd aan de organisatie.

Is er voldoende verlichting in de expositiehal?

‘Voldoende licht’ ervaart iedereen anders. De een vindt het perfect, de ander te licht en weer iemand anders te donker. Als u zeker wilt zijn van voldoende verlichting, adviseren we u om voldoende spots te huren.

Kan ik op de inrichtingsdag nog (extra) spots huren?
Ja, u kunt op vrijdag 10 november nog (extra) spots huren. De prijzen liggen dan wel hoger dan als u deze voor 1 oktober reserveert. Per (extra) spot betaalt u € 20,00 (incl. BTW) in plaats van € 13,00 (excl. BTW).

Zijn er richtlijnen waar ik me tijdens de Nationale Kunstdagen aan moet houden?

Ja, om een mooie presentatie van de werken te krijgen, gelden richtlijnen waar iedere deelnemende kunstenaar zich aan moet houden:
De deelnemer kan zelf grotendeels bepalen welke werken voor de expositie en verkoop worden ingebracht, er gelden geen beperkingen ten aanzien van stijl, gebruikte materialen en ouderdom. Wel gelden enige andere hierna vastgelegde bepalingen.
De te exposeren werken moeten droog (verf/ lijm) zijn en in de werken mogen geen scherpe voorwerpen, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen verwerkt zijn.
De te exposeren werken moeten volledig tentoonstellingsklaar zijn, dat wil zeggen ingelijst (of opgespannen) en voorzien van een degelijk ophangsysteem of ingeval van een sculptuur direct plaatsbaar.
Formaten van de kunstwerken: kunstwerken mogen maximaal 240 cm hoog zijn en moeten in de breedte, diepte én hoogte binnen de gehuurde stand passen.
Installaties kunnen slechts geëxposeerd worden als het opstellen van alle installaties samen maximaal 2,5 uur kost.
Ons advies is om werken niet boven elkaar te hangen en naast elkaar te hangen met minimaal 10 cm ruimte tussen de werken, dit omwille van de rust in presentatie en een professionele uitstraling. En ‘less is more’: probeer niet uw stand vol te proppen, maar maak een gedistingeerde opstelling.

Word ik geacht tijdens de beurs zelf aanwezig te zijn?

Ja, het is gewenst dat u de hele expositieduur (van 11.00 tot 17.30 uur) bij uw werk aanwezig bent om belangstellenden te woord te kunnen staan, afspraken te maken en uw werk zo mogelijk te verkopen. Uiteraard kunt u zich door een assistent laten vertegenwoordigen wanneer u even de benen wilt strekken.

Wanneer kan ik mijn werk brengen?
U kunt uw werk op vrijdag 10 november komen brengen, dan wordt de beurs ingericht. Om dit ordelijk te laten verlopen, krijgt u van de organisatie een tijdsperiode door waarbinnen u zich dient te registreren. Inrichting van uw stand op zaterdagochtend kost € 60,- (excl. 21% BTW) extra en is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de beursmanager. Dit in verband met onze planning en de extra mankracht die dan ingehuurd moet worden.

Waar kan ik mijn auto parkeren als ik mijn werk kom brengen?
U krijgt uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de dag van inrichting uitgebreide instructies en een routebeschrijving.  

Mag ik zelf een stoel meenemen?
Nee, het is niet toegestaan om zelf een (klap)stoel mee te nemen. U krijgt een stoel van de organisatie. Alleen wanneer u om lichamelijke klachten bijvoorbeeld een hoge (bar)kruk nodig heeft, staan wij een eigen stoel (kruk) toe, nadat u dit schriftelijk heeft aangevraagd bij de beursmanager.

Mag ik zelf een tafel meenemen?
Nee, u kunt een tafel huren van de organisatie. Er worden in sommige gevallen uitzonderingen gemaakt vanwege het gebruik van de tafel als sokkel bijvoorbeeld. Ook in dit geval is schriftelijke toestemming van de beursmanager nodig.  

Mag ik voor het presenteren van klein driedimensionaal werk een vitrinekast meenemen?

Ja, voor het presenteren van klein werk (bijvoorbeeld sieraden) mag u een vitrinekast meenemen. Deze mag niet hoger zijn dan 250 cm en moet in de breedte en diepte binnen de gehuurde stand passen.

Moet ik zelf spijkers meenemen om mijn werk op te hangen?

Nee, u hoeft geen spijkers mee te nemen om uw werk aan de wanden op te hangen. Sterker, u mag geen spijkers in de wanden slaan. U zorgt er voor dat uw werk is voorzien van een ophangsysteem en u krijgt van de organisatie perlonkoorden en haken.

Mag ik meerdere werken meenemen?
Ja, dat mag. Als u zich maar aan de richtlijnen en deelnamevoorwaarden houdt.

Mag ik ‘reserve’ werk meenemen voor het geval ik werk verkoop?
Ja, dat mag. U kunt extra werk in uw auto laten staan op eigen risico. Wij hebben geen aparte ruimte om reserve werk in op te slaan en reserve werk in uw stand zetten, toont onrustig en is niet mooi.

Wie bepaalt of mijn werk wordt gebuikt voor publiciteit?
U kunt zelf grotendeels bepalen op welke media uw werk wordt afgebeeld.
Verder bepaalt de organisatie welke werken op de website, de toegangskaarten en/of op of bij andere uitingen worden geplaatst. De organisatie brengt bij gebruik van afbeeldingen van werken op eigen initiatief, u daarvoor geen kosten in rekening. Discussie over de keuzes van de organisatie is niet mogelijk. Er zijn publicitaire uitingen, waaronder de catalogus, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd als u daarin opgenomen wilt worden.

Wordt mijn naam op de stand vermeld?
Ja, de organisatie zorgt voor uw naamsvermelding op de stand.

Voorziet de organisatie in inpakmateriaal voor verkochte werken?
In de middenhal is een inpaktafel waar u of uw koper het gekochte kunstwerk kan inpakken. Hier zijn “bubbeltjes plastic”, plakband en een schaar voor handen. De locatie van de inpaktafel staat te zijner tijd op de plattegrond van de beurs.

Is er een geldautomaat in de buurt?
Ja, op de begane grond van het World Fashion Centre is een automaat om geld te pinnen. Ook buiten tegen de gevel van het World Fashion Centre is een geldautomaat.

Kunnen kunstliefhebbers kunstwerken betalen met pin?

Kunstliefhebbers die een kunstwerk met pin willen betalen, kunnen daarvoor gebruik maken van een pinautomaat van de organisatie. Het bedrag wordt binnen 14 dagen na afloop van de beurs doorgestort op uw rekening, zonder extra kosten.

Heeft u een andere vraag?

Mail ons: info@kunstdagen.nl of bel: 0162 – 58 09 09.

Bezoekers


Wat maakt een bezoek aan de Nationale Kunstdagen bijzonder?
De Nationale Kunstdagen is een kunstbeurs met hoogwaardige, originele kunst. Daarbij zijn de kunstwerken overwegend zeer betaalbaar. Naast de verkoopexpositie kenmerken de Nationale Kunstdagen zich door een verkiezing.

Zijn de kunstenaars zelf aanwezig?
Bij de Nationale Kunstdagen zijn vrijwel alle kunstenaars zelf aanwezig.

Krijg ik als ik met meerderen tegelijk kom, groepskorting?
Ja, vanaf 4 personen krijgt u korting. Zie daarvoor Toegangskaarten met korting.

Kan ik gratis naar de Kunstdagen?
Vrienden van Stichting Kunstweek (www.kunstweek.nl) en leden van de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (www.NABK.nl)> hebben samen met een introducé gratis toegang tot alle Kunstdagen. Ckaart houders hebben ook een recht op gratis toegang, maar zonder introducé. Verder werkt de organisatie samen met diverse partners.

Krijgen kinderen en scholieren korting?
Ja, kinderen tot 12 jaar hebben, mits ze onder begeleiding zijn van volwassenen, gratis toegang.

Wat zijn de Nationale Kunstdagen meer dan exposities?
Tijdens de Nationale Kunstdagen kunt u uw waardering voor de geëxposeerde werken vastleggen en zo, samen met de andere bezoekers, bepalen welke kunstenaar de publieksprijs wint.

Hoe werkt de verkiezing van kunstenaars die op de Nationale Kunstdagen kunnen exposeren?
Iedere bezoeker kan zijn of haar waardering voor de geëxposeerde werken op een waarderingsformulier vastleggen. Ook een vakjury waardeert de werken. Door de waarderingen op te tellen ontstaat een eindscore en wordt de winnaar van de Publieksprijs en de winnaar van de Vakjuryprijs bepaald.

Kan ik met eigen vervoer komen of is het beter om met het openbaar vervoer te komen?
De locatie beschikt over 1200 gratis parkeerplaatsen maar is ook prima met het Openbaar Vervoer te bereiken. Ga naar www.kunstdagen.nl/kunstdagen/2017 voor alle details.

Kan ik bij de Nationale Kunstdagen ook iets drinken en zijn er versnaperingen?
Bij de Nationale Kunstdagen kunt u genieten van bier, wijn, frisdrank, diverse luxe broodjes, soep, snacks en natuurlijk ook een kopje koffie of thee.

Kan ik een geëxposeerd kunstwerk kopen?
Ja, dat kan. Vrijwel alle geëxposeerde werken zijn rechtstreeks van de kunstenaars te koop. U betaalt geen commissies of opslag. De prijs die u met de kunstenaar overeenkomt, is de volledige prijs.

 
© Copyright Kunstdagen 2005 - 2019. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer